Vjerodostojnost medijskog izvještavanja na primjeru Referenduma o braku

Mediji su intenzivno izvještavali o toj temi, ali neki su otvoreno zastupali stavove samo jedne strane, kršeći pritom profesionalne standarde izvještavanja, koji uključuju istinitost, točnost, poštenje, uravnoteženost, nepristranost, pravodobnost te dva međusobno neovisna imenovana izvora, navode u istraživanju Ksenija Žlof i Slobodan Hadžić

Vjerodostojnost novinskog izvještavanja doživljava reaktualizaciju u teorijskom i praktičnom segmentu, i to zbog eksplozije sredstava komuniciranja, opće krize medijske industrije, koja rezultira smanjenjem proizvodnih troškova na račun kvalitete novinskog izvještavanja, te prisutnoga, naizgled paradoksalnoga, procesa implozije informacija. Šira recentna teorijska paradigma publicističke provenijencije, koja uključuje način konstrukcije medijskog sadržaja, teoriju vratara te vrijednosti vijesti, ne daje odgovore na aktualni teorijski problem vjerodostojnosti.

Autori Slobodan Hadžić i Ksenija Žlof zbog toga su odlučili provesti istraživanje vjerodostojnosti medijskog izvještavanja i to na primjeru aktualnoga hrvatskog događaja, Referenduma o braku, oko kojega se hrvatska medijska i opća javnost duboko podijelila, pruživši autorima dobar primjer testiranja vjerodostojnosti izvještavanja. Mediji su intenzivno izvještavali o toj temi, ali neki su otvoreno zastupali stavove samo jedne strane, kršeći pritom profesionalne standarde izvještavanja, koji uključuju istinitost, točnost, poštenje, uravnoteženost, nepristranost, pravodobnost te dva međusobno neovisna imenovana izvora. U radovima autori polaze od postojećih teorijskih postulata, problematizirajući vjerodostojnost izvještavanja na detaljno razrađenoj ljestvici vjerodostojnosti kroz spomenutih sedam kategorija. Provedeno je istraživanje, a rezultati će se predstaviti kroz tri rada o vjerodostojnosti izvještavanja tiskanih medija u prvom radu, vjerodostojnosti istraživanja elektroničkih medija u drugome a testirat će se i uporaba ljestvice vjerodostojnosti na vizualnim kriterijima vjerodostojnosti u okviru iste teme, u namjeri da prodube teorijske spoznaje vezane uz korelaciju vjerodostojnosti i vizualnih kompetencija. 

© Presscut.hr

Povratak na vrh