05.05.2015

Zatezne kamate padaju na 8,14%

Ubijanje poslovanja

Hrvatska će se po visini zateznih kamata približiti članicama EU. Za građane će se zatezna kamate spustiti sa sadašnjih 12,14 na 8,14%, dok će za tvrtke zatezna kamata pasti dva postotna poena i iznosit će 10,14 posto, najavio je ministar pravosuđa Orsat Miljenić. Njegovo će ministarstvo pokrenuti hitnu promjenu triju zakona koji reguliraju iznose zateznih kamata. Gledajući članice EU, Hrvatska u ovom trenutku naplaćuje najveću zateznu kamatu na prekoračenja. Visoka zatezna kamata ubijala je poslovanje jer, kada dug prijeđe određeni iznos, dužnik gubi motivaciju da ga vrati, komentira Miljenić. 

  • Ostavite komentar

© Presscut.hr

Povratak na vrh