31.10.2019

Porezna presija raste

Novo svjetlo na prirodu poreznog rasterećenja

Hrvatska je među prve četiri članice EU po rastu poreznog tereta mjerenom udjelom poreza i doprinosa u BDP-u, navodi Eurostat. Porezima se kod nas prikupi 38,6% BDP-a, nešto niže od prosjeka EU (40,3%), ali više nego u usporedivim tranzicijskim državama. Hrvatska je 2018. godine povećala porezni teret  za 0,8 postotnih bodova. U četiri godine, udio poreznih prihoda rastao je 1,3, a u odnosu na 2012. godinu čak 2,7 postotnih bodova. Ti podaci bacaju posve drugo svjetlo na prirodu poreznog rasterećenja koje je pokrenuto posljednjih godina.

 

  • Ostavite komentar

© Presscut.hr

Povratak na vrh