12.09.2019

Nijedna banka u Hrvatskoj više neće moći biti sanirana

Hrvatski bankovni sustav postaje dio europskoga

Jedna od važnih promjena koje Hrvatskoj donosi pristup eurozoni je ta da ulaskom u jedinstveni sanacijski mehanizam ECB-a Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) i HNB gube autonomiju u odlučivanju o sanaciji banaka koje posluju u Hrvatskoj. Odlučivanje o sanaciji banaka preuzet će Jedinstveni sanacijski odbor (Single Resolution Board – SRB). Hrvatski bankovni sustav tako postaje dio europskoga, što nosi rizik da svi subjekti koji su na našem tržištu bili veliki, pa čak i dvije najveće banke PBZ i Zaba, na europskoj razini postanu mali.

  • Ostavite komentar

© Presscut.hr

Povratak na vrh