12.11.2018

Inovacijama do dodatnih sredstava iz EU

Učinkovitije upravljanje

Osnivačka skupština Nacionalnoga inovacijskog vijeća (NIV) održana je 9. studenoga. NIV će nam omogućiti učinkovitije upravljanje nacionalnim inovacijskim sustavom s ciljem povećanja konkurentnosti gospodarstva; „sve što činimo preduvjet je za dobivanje dodatnih sredstava EU", rekao je tom prilikom ministar Darko Horvat. Osnovana su i tri vijeća koja će biti savjetodavna podrška NIV-u.

  • Ostavite komentar

© Presscut.hr

Povratak na vrh