22.07.2019

Hanfa je za prodaju dionica HP-a građanima

Oživljavanje tržišta kapitala

Ante Žigman, šef Hrvatske agencije na nadzor financijskih usluga (Hanfa), potvrdio je da ovaj regulator financijskoga tržišta sugerira Vladi pokretanje više prvih javnih ponuda dionica (IPO) u svrhu oživljavanja tržišta kapitala. Jedna od velikih kompanija koje se spominju u tom kontekstu je Hrvatska pošta (iako se neko vrijeme mislilo da će prvi na redu biti HEP).

  • Ostavite komentar

© Presscut.hr

Povratak na vrh