13.02.2013

20. Međunarodni znanstveni skup 'DRUŠTVO I TEHNOLOGIJA 2013 – Dr. Juraj Plenković'

Međunarodni znanstveni skup „DIT 2013 – Dr. Juraj Plenković“ prihvaća i publicira znanstvene i stručne radove kao i rezultate interdisciplinarnih znanstvenih istraživanja, čije je područje interesa razvoj društva, obrazovanja, znanosti i tehnologije. Snažan razvoj društva, znanosti, tehnologije, obrazovanja, kulture, umjetnosti, medija, komuniciranja i novih ICT tehnologija donosi kontinuirane društvene promjene na svim komunikacijskim razinama.

Hrvatsko komunikološko društvo i International federation of communication associations poziva vas da svojim znanstvenim i stručnim radom (referatom, istraživanjem ili raspravom) aktivno sudjelujete u radu 20. Međunarodnog znanstvenog skupa «DRUŠTVO I TEHNOLOGIJA 2013 – Dr. Juraj Plenković» koji se održava od 28. do 30. lipnja 2013. godine u Opatiji (Hotel Ambasador, priopćeno je iz Organizacijskog i Programskog odbora. U organizaciji skupa sudjeluju i Presscut i MediaNet.

Međunarodni znanstveni skup „DIT 2013 – Dr. Juraj Plenković“ prihvaća i publicira znanstvene i stručne radove kao i rezultate interdisciplinarnih znanstvenih istraživanja, čije je područje interesa razvoj društva, obrazovanja, znanosti i tehnologije. Snažan razvoj društva, znanosti, tehnologije, obrazovanja, kulture, umjetnosti, medija, komuniciranja i novih ICT tehnologija donosi kontinuirane društvene promjene na svim komunikacijskim razinama (globalno, regionalno, nacionalno, lokalno) koje rezultiraju društvenim promjenama u svim sferama razvoja društva, znanosti, obrazovanja i tehnologije.

Međunarodni znanstveni skup „DIT 2013 – Dr. Juraj Plenković“ programski je strukturiran u 12 zasebnih tematskih cjelina:

1. DRUŠTVO, ZNANOST I TEHNOLOGIJA;

2. E-OBRAZOVANJE I ŠKOLA BUDUĆNOSTI;

3. DRUŠTVO I PRIMJENJENE RAZVOJNE TEHNOLOGIJE;

4. NOVE ICT TEHNOLOGIJE I EUROPSKA BUDUĆNOST;

5. DRUŠTVO I MEĐUGENERACIJSKI DIJALOG;

6. KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT, PODUZETNIŠTVO I ODNOSI S JAVNOSTIMA;

7. KULTURA, RELIGIJA I MEDIJI;

8. TEHNOLOGIJA I NOVI SVJETSKI TURISTIČKI TRENDOVI;

9. TEHNOLOGIJA RIJEŠAVANJA DRUŠTVENIH PROBLEMA;

10. DRUŠTVO, TEHNOLOGIJA I EKOLOGIJA;

11. HOLISTIČKI POGLED NA ZDRAVLJE I EDUKACIJU;

12. ULOGA I ZNAČAJ ARHIVA U INTERKULTURALNOM POVEZIVANJU ZEMALJA PODUNAVSKE REGIJE I EU.

 

Molimo Vas da Vašu prijavu za sudjelovanje (naslov rada, sažetak i ključne riječi na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku) dostavite do 28. veljače s naznakom pripadajuće tematske cjeline. Kompletan rad treba dostaviti najkasnije do 15. svibnja. Naknadno pristigli radovi se neće razmatrati i ne ulaze u recenzentski postupak za publiciranje.

Prijava za sudjelovanje na DIT 2013. i radovi se dostavljaju elektronskim putem na e-mail:

dariamustic@yahoo.com. Molimo Vas da radove šaljete isključivo u Microsoft Wordu.

Osim uobičajenih dijelova kao što su: prezime i ime autora, naslov rada, pozivne bilješke (fusnote), popis literature, popis tablica, grafikona, fotografija i drugih ilustracija (ako su dio teksta), rad obavezno mora imati sažetak na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku, opsega od 120 do 150 riječi i pet ključnih riječi, također na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku.

Svi nabrojeni popisi (tablica, grafikona, fotografija....) moraju sadržavati broj i naslov stranice teksta na kojoj se nalaze. Isto tako, ako tekst sadrži više kratica uputno je na kraju, po abecednom redu napisati popis svih kratica s naznakom njihovog značenja. Formule i jednadžbe treba pisati u jednom retku. Sve posebne znakove koji mogu prouzročiti zabunu treba posebno objasniti. Posebnu pažnju treba obratiti navođenju literature.

Za knjige treba navesti: prezime i ime autora, naslov knjige, izdavač, mjesto izdanja, godina izdanja.

Za članke u časopisima: prezime i ime autora članka, naslov članka, naslov časopisa u kojem je članak objavljen, volumen, godina, broj i stranica časopisa u kojem je članak objavljen. Za članke u zbornicima: prezime i ime autora članka, naslov članka, naslov zbornika u kojem je članak objavljen, izdavač, mjesto izdanja, godina izdanja. Radovi moraju biti lektorirani, pa treba navesti ime i prezime i potpis stručne osobe koja je izvršila lekturu, na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku.

U popratnom dopisu što se šalje uz rad treba navesti ove podatke: ime i prezime autora s adresom i brojem telefona, e-mail adresu, stručnu spremu, znanstveno zvanje, naziv institucije ili radne organizacije i radno mjesto. Rukopisi se ne vraćaju.

Kotizacija za sve sudionike znanstvenog skupa iznosi 600 Kn ili 80 EUR (za dva ili više autora kotizacija iznosi 900 Kn ili 120 EUR). Kotizacija se plaća po radu, tj. ako autor prijavljuje dva rada, za svaki plaća kotizaciju.

 

Organizacijski odbor / Organizing committee: Marcello Cherini (Italija/Italy), Slobodan Elezović, Vlado Galičić, Slobodan Hadžić, Vlasta Kučiš (Slovenija/ Slovenia), Hiroshi Matsumoto (Japan), Vinko Morović, Daria Mustić, Mario Plenković, Goran Popović, Mirko Pšunder (Slovenija/Slovenia), Zdravko Sorđan (Srbija/Serbia), Ludvik Toplak (Slovenija/Slovenia), Marko Tomašević, Vidoje Vujić, Miodrag Živanović, (Srbija/Serbia), Wojciech Walat (Poljska/Poland).

Znanstveni odbor/ Scientific committee: Amos Bianchi (Italija/Italy), Zdenka Bolanča, Waldemar Furmanek (Poljska/Poland), Vitomir Grbavac, Keval J. Kumar (India), Klaus Krippendorf (Philadelphia, USA), Slavo Kukić (Bosna i Hercegovina, Bosnia and Herzegovina), Vladimir Lvov (Rusija/Russia), Ruslan Motoryn (Ukrajina/Ukraine), Mario Plenković, Majda Pšunder (Slovenija/Slovenia), Karib Phringer (Švicarska/Switzerland), Vladimir Rosić, Patrick Rossler (Njemačka/Germany) Ludvik Toplak (Slovenija/ Slovenia), Emil Vlajki (Bosna i Hercegovina/ Bosnia and Herzegovina), Vidoje Vujić, Gerhard Wazel (Njemačka/ Germany), Minka Zlateva (Bugarska/Bulgaria), Jan Zimny (Poljska/Poland), Vilko Žiljak. Veselimo se Vašem sudjelovanju i suradnji.

 

S poštovanjem,

Predsjednici Organizacijskog i Programskog odbora:

Prof.dr.sc. Vlado Galičić Prof.dr.sc. Mario Plenković

Prof.dr.sc. Ludvik Toplak

Organizacijski odbor DIT 2013: Hrvatsko komunikološko društvo, Jurišićeva 5/1, 10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 (0) 1 2371080/ kućni 215 e-mail: HKD_CCA@yahoo.com, dariamustic@yahoo.com, http://ifca.org , http://komunikologija.grf.hr, http://www.hkd-cca.hr

Smještaj:

Villa Ambasador, Opatija

Kontakt: T +385 51 710 304, 710 323

F +385 51 710 409

E kongresi@liburnia.hr

W www.liburnia.hr

  • Ostavite komentar

© Presscut.hr

Povratak na vrh